Samarbeidspartnere

Uten andre medhjelpere og samarbeidspartnere ville vi ikke ha kommet så langt som vi har i dag, samt ikke kunnet levert alle de varierte produktene som vi i dag leverer våre kunder. Under finner dere noen av våre gode samarbeidspartnere som vi er svært takknemlige for å ha med oss. 

Kragerø kommune

Unknown.jpeg

Kragerø er Telemarks sørligste kommune med en avstand på 194 km til Oslo og 145 km til Kristiansand. Kommunen har litt mindre enn 11.000 innbyggere og har et samlet landareal på 307 km². Bosettingen er i stor grad konsentrert om enkelte sentra, i byområdet, Helleområdet og Sannidalsområdet. For øvrig er det spredt bosetting over hele kommunen.

Kragerø ble kjøpstad i 1666. I 1960 ble Kragerø kommune slått sammen med Skåtøy og Sannidal. Det er i alt 495 øyer og holmer i skjærgården som til sammen dekker et areal på 36 km². Ca. 6.500 dekar skjærgårdspark og friarealer er sikret for allmennheten. Det er ca. 4.000 fritidsboliger i kommunen.

Kragerø kommune er vår største kunde i Kragerø og vi setter stor pris på arbeidet de gjør for kommunens innbyggere og for alle utfordringer de gir oss som deres blomsterleverandør.  

 

 


Per Stian Johnsen

205202_5814761206_7480_n.jpg


Per Stian Johnsen er Kragerø gutt fra barns ben og har kommet tilbake til Kragerø etter flere år utenfor Kragerø. Johnsen er utdannet grafisk designer, men jobber i dag som fotograf for Edda Mediateam AS.
 
Johnsen har hjulpet Evas Hage AS med både design av bedriftens logo og i butikklokalene i Torvgata 6 i Kragerø. Videre har han hjulpet Evas Hage AS med topp kvalitet og utrolig vakre foto som brukes på denne nettsiden, samt på våre sosiale medier. 

For mer informasjon om Johnsen sine arbeider, trykk her.  

 

 

 


Kirkens Bymisjon

logo_Kirkens_Bymisjon_1284577575.jpg

Evas Hage AS og Kirkens Bymisjon støtter hverandre, gjennom at Kirkens Bymisjon ukentlig mottar gratis avskårede blomster, mens Evas Hage AS får med jevnlige mellomrom kan benytte et av møterommene deres for kurs aktiviteter.  

Kirkens Bymisjon er et nettverk av diakonale stiftelser fordelt over store deler av landet, med sentre i 10 byer i Norge.

Vi møter mennesker på ulike måter gjennom oppsøkende virksomhet i rus- og prostitusjonsmiljøene, arbeid med barnevern og ungdomspsykiatri, behandling for rusmiddelavhengige, omsorgstiltak, voksenpsykiatri, eldreomsorg - og i kirkelig virksomhet med sjelesorg og menighetsarbeid.

De 10 stiftelsene har ca 1850 fast ansatte medarbeidere i hel- og deltidsstillinger og ca 3000 frivillige medarbeidere på faste avtaler.

Kirkens Bymisjons startet sitt arbeid i Kristiania i 1855.


2012 - 2014 © Evas Hage AS